Minőség

A BUDAVAL fő tevékenysége a nyomdai feldolgozásra alkalmas öntapadó papír és fólia alapanyagok gyártása tekercses és íves kiszerelésben. Közép- és Kelet-Európára koncentrálva arra törekszünk, hogy kreatív termékfejlesztéseinkkel, termékeink minőségével, szolgáltatásaink színvonalával hozzájáruljunk a nyomdaipar és az ipar versenyképességéhez. Egyenrangú alternatívát kívánunk nyújtani a régió öntapadó címkegyártói számára, mind termékek minőségében, mind a speciális termékek és megoldások kifejlesztésében. Célunk, hogy a rendelkezésre álló folyamatosan megújuló gépekkel és technológiákkal, az ezt működtető, magasan kvalifikált munkatársak elkötelezett együttműködésével, a minőségi követelmények folyamatos szem előtt tartásával biztosítsuk, hogy vevőink mindig kiváló termékeket kapjanak, elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal. A minőségirányítás a vezetők kiemelt feladata és felelőssége. A vezetők minőség iránti elkötelezettségét példamutatásuk, a minőségjavító tevékenység irányításában vállalt tudatos szerepük hitelesíti.

A BUDAVAL Zrt. biztosítja, hogy minden munkatársa – Magyarországon, Romániában és Csehországban – megismerje a vállalat minőségpolitikáját, valamint a minőségirányítási rendszer alapvető céljait, felépítését, alkalmazásának módszereit és az ISO 9001:2008 Minőségirányítási és az ISO 14001:2004 Környezetirányítási rendszerek szabvány követelményeit.

Vállalati kultúránk kulcseleme az „elsőre jól végezni” elv érvényesítése, mely eszköze a minőségi termelésnek, költségcsökkentésnek, hatékonyságnak. A minőségi szempontok érvényesítését a termékfejlesztés, gyártás-előkészítés és gyártás folyamata meghatározó elemének tekintjük. Alkalmazott módszereinket és saját kialakítású szigorú standardjainkat a nemzetközi színvonal fejlődésének megfelelően folyamatosan korszerűsítjük és a mindenkori piaci, ill. vevőigényekhez igazítva alkalmazzuk. Minden munkatársunkban tudatosítjuk, hogy saját munkaterületén tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az előírások betartásával a gyártott termékek minősége folyamatosan kielégítse a megrendelők elvárt, ill. várható igényeit. Folyamataink és termékeink környezetre gyakorolt hatásának felmérésével és nyomon-követésével törekszünk környezeti teljesítményünk folyamatos javítására, minden eszközzel törekszünk a szennyezés megelőzésére és a környezet védelmére. A felmerülő minőség problémákat elemezzük annak érdekében, hogy azokat minél gyorsabban és gazdaságosabban korrigálhassuk, ill. a jövőben elkerüljük. Folyamatosan kapcsolatot tartunk vevőinkkel, hogy elvárásaikat, követelményeiket pontosan megismerjük és visszajelzéseket kapjunk az általunk nyújtott szolgáltatások színvonaláról. Beszállítóinktól elvárjuk, hogy az általuk szállított alap- és segédanyagok feleljenek meg az előírt és elvárható magas minőség követelményeknek. Együttműködésükkel támogassák fejlesztési elképzeléseinket, melyeknek végső célja, hogy vevőinket egyre korszerűbb, versenyképesebb termékekkel tudjuk kiszolgálni.